Služby

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

 • SWOT analýza potřeb klienta
 • návrh strategie a prostředků komunikace v čase
 • klientská péče, řešení krizových situací
 • průběžné vyhodnocování účinnosti

PROAKTIVNÍ A REAKTIVNÍ PR

 • příprava PR textů, vyhledávání témat
 • podpora srozumitelnou informací nebo příběhu
 • distribuce PR cestou tištěných a audiovizuálních médií
 • podpora image osobností ve firmách zadavatele
 • produktová podpora získáváním významných respondentů PR

KLIENTSKÝ SERVIS

 • monitorování mediálních zdrojů
 • fotografický servis
 • zakládání a provozování webů a stránek na sociálních sítích
 • spolupráce s marketingem
 • mediální školení a průprava – FACE/TEAM
 • agenturní správa reklamních produktů
 • grafické práce
 • tisk a distribuce

GARANCE

 • zásada neomezené mlčenlivosti
 • možnost propojení s výhodným zadáváním inzerce
 • úspora personálních nákladů
 • úspora nákladů na reklamu a marketink nebo zvýšení jejich efektivity