Časopisy

Společnost Media Concept s.r.o. vydává lokální a regionální časopisy Žít Ústí a Žít Teplice v celkovém nákladu 78 000 výtisků s totálním zásahem domácností distribucí do schránek a zpravodajské lokální a regionální webové portály. Můžeme tak pro klienty zajistit nejvýhodnější podmínky pro tištěnou inzerci a redakční podporu a zaručit efektivní medializaci.

Spolu se zpravodajskými tituly vydáváme generačně cílený magazín Seniorské listy v nákladu 60 000 – 80 000 výtisků v adresné distribuci na území ústeckého kraje. Na základě výhodných dlouhodobých smluv s tiskárnami, distributory, vydavateli a agenturami poskytujeme účelnou medializaci produktů našich partnerů a klientů.

V roce 2017 kompletně zajišťujeme neperiodický titul Seniorské listy Ústeckého kraje pro vymezené odběratale na zakázku pro Ústecký kraj  v nákladu 70 000 výtisků.

Naše vydavatelství poskytuje redakční, grafické, polygrafické a distribuční služby i pro tzv. klientské časopisy a publikace v bez omezení formátů, barevnosti a lokality.

zitusti
Obsah/zaměření: regionální zpravodajský a servisní měsíčník
Rozsah: 16-32 plnobarevných stran A4
Náklad časopisu: 49 000 výtisků
Průměr čtenosti 2014: 87 000 čtenářů
Průměr znalosti titulu 2014: 101 000 obyvatel
Maximální podíl inzerce v obsahu: 39 %
Distribuce: do schránek domácností zdarma
Místo distribuce: město Ústí nad Labem a přilehlé obce
Čas distribuce: středa, čtvrtek, 48 hodin
Distributor: Česká pošta, a.s.
Tisk: Europrint, a.s.
Inzerce: obchod@zitusti.cz, tel.: 602 464 749
Redakce: redakce@zitusti.cz, tel.: 604 872 620, 724 227 752

 

zitteplice

Obsah/zaměření: regionální zpravodajský a servisní měsíčník
Rozsah: 16-32 plnobarevných stran A4
Náklad časopisu: 29 000 výtisků
Průměr čtenosti 2014: 51 000 čtenářů
Průměr znalosti titulu 2014: 63 000 obyvatel
Maximální podíl inzerce v obsahu: 39 %
Distribuce: do schránek domácností zdarma
Místo distribuce: město Teplice a přilehlé obce
Čas distribuce: středa, čtvrtek, 48 hodin
Distributor: Česká pošta, a.s.
Tisk: Europrint, a.s.
Inzerce: obchod@zitteplice.cz, tel.: 602 464 749
Redakce: redakce@zitteplice.cz, tel.: 604 872 620, 724 227 752

 

SL 2

Obsah/zaměření: generačně zaměřený zpravodajský a servisní magazín
Rozsah: 24-32 plnobarevných stran A4
Náklad časopisu: 60 000 – 80 000 výtisků
Maximální podíl inzerce v obsahu: 25 %
Distribuce: Spolky, komunity, kluby, penziony, domovy seniorů, městské a obecní úřady, informační centra, zdravotnická a sociální zařízení, úřady státní správy a samosprávy, kulturní zařízení v kraji – zdarma
Místo distribuce: Ústecký kraj – celý katastr
Distributor: Česká pošta, a.s. – 90% adresná distribuce, Media Concept s.r.o. – doplňková distribuce
Rozsah časopisu: 24 – 32 plnobarevných stranTisk: Europrint, a.s.
Inzerce: info@mediaconcept.cz, tel.: 602 464 749
Redakce: info@mediaconcept.cz, tel.: 604 872 620, 724 227 752

 

Obsah/zaměření: tiskovina Ústeckého kraje, na zakázku zadavatele
Rozsah: 24 plnobarevných stran A4
Náklad časopisu: 70 000 výtisků
Maximální podíl inzerce v obsahu: Bez náboru inzerce
Distribuce: Databáze odběratelů
Místo distribuce: Ústecký kraj a ČR
Redakce, tisk a distribuce: Media Concept s.r.o.
Redakce: info@mediaconcept.cz, tel.: 724 227 752